Privacy Policy นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)

ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 เดอะบิ๊กเฮิร์บดอทคอม

 

นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)

ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า (ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้)
หากสินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อคืนสินค้า โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจดหมายอธิบายสาเหตุการคืนสินค้า และเสียค่าบริการจัดส่งสินค้าคืนเอง
เราไม่สามารถรับสินค้านั้นคืนได้ ถ้าสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหาย
สินค้าทุกชิ้นที่ผู้ซื้อได้ตัดสินใจซื้อแล้ว หากมีเหตุที่ต้องการเปลี่ยนชนิดสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นมูลค่า 70% ของราคาสินค้า ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้