แจ้งส่งสินค้า

-ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเกี่ยวกับบริษัทจัดส่งสินค้า กำหนดการส่งสินค้าระยะเวลาขนส่งสินค้า และติดตามสถานะจัดส่งจนถึงมือของลูกค้า